Roller, prosesser og oppgaver


Håndboken samler et omfattende innhold i en struktur som skal gjøre det lett å finne fram til innholdet. Både struktur og innhold må utarbeides, fastsettes og vedlikeholdes.

Tre sentrale roller for i publisering av tekster er ansvarlig redaktør, redaktør, og bidragsyter. I tillegg vil det være nødvendig å konsultere bestemte personer når visse ting endres, og det kan det være nødvendig å informere bestemte personer når visse ting endres. Tabellen nedenfor viser hvordan rollene i håndbokarbeidet samsvarer med rollene i Difi1 sin ansvarsmatrise for offentlig virksomhet.

Rolle i håndboka Rolle i ansvarsmatrisen
Ansvarlig redaktør Ansvar (A)
Redaktør Beslutning (B)
Bidragsyter Utføre (U)
Konsultert Rådføre seg med (R)
Informert Informere (I)

Alle håndbokens sider er eid av en organisasjonsenhet. Nedenstående tabell viser sammenhengen mellom roller og organisatorisk nivå.

Organisatorisk nivå Ansvarlig redaktør Redaktør
Institusjon (UiS) Prorektor Kvalitetskontoret
Fakultet (HUM, SV, TN) Prodekan for undervisning Kvalitetskoordinator
Institutt (Ixxx) Instituttleder Kontorsjef/saksbehandler

Det er et mål at alle sidene i håndboken skal ha angitt nederst på hver side hvilken enhet som har ansvar for siden.

Mer om roller, prosesser og oppgaver: 

  • Redaktører
  • Redaktørenes prosesser og oppgaver
  • Innholdsprodusenter
  • Innholdsprodusentenes prosesser og oppgaver
  • Kvalitetssikring og publisering

 

 

1) Difi er Direktoratet for forvaltning og IKT. Difi utarbeider retningslinjer og veiledninger for statsforvaltningen. 

2) http://www.prosjektveiviseren.no/_library/node/ressurs/rolle-og-ansvarsmatrise

 

(UiS)


Sist oppdatert av Stig Selmer-Anderssen (14.03.2016)

Skriv ut artikkel print symbol