Revisjon av kvalitetssystemet


Universitetsdirektøren fastsatte 10. april 2015 mandatet for en ny arbeidsgruppe for revisjon av kvalitetssystemet. Arbeidsgruppen ble oppnevnt av universitetsdirektøren 17. desember 2015, og avleverte sin rapport med forslag til UiS kvalitetspolicy i mai 2016. Styret behandlet revisjonen i sak US 60/16 «Revisjon av kvalitetssystemet ved Universitetet i Stavanger»

Arbeidsgruppen ble ledet av prorektor Dag Husebø. Arbeidsgruppen omfattet deltakere fra hvert av de to sentrale utvalg, en av fakultetenes kvalitetskoordinatorer, deltaker fra Kvalitetskontoret ved UiS, samt ekstern deltaker (fra direktørens stab ved HSH) og deltaker fra StOr. Arbeidsgruppens sekretariat ble besørget av Utdanningsavdelingen. De to øvrige kvalitetskoordinatorer ved UiS’ fakulteter hadde status som observatører til utvalget.

Arbeidsgruppen for revisjon av kvalitetssystemet hadde kortnavnet AGKS-II, og skulle utarbeide et forslag til ny beskrivelse av institusjonens helhetlige kvalitetssystem som skulle legges fram for universitetsdirektøren senest 15. mai 2016. Resultatene av gruppens arbeid ble deretter lagt fram for styret den 8. juni 2016 i sak US 60/16 «Revisjon av kvalitetssystemet ved Universitetet i Stavanger».

 

Les mer om kvalitetssystemet her.


Sist oppdatert av Stig Selmer-Anderssen (15.08.2017)

Skriv ut artikkel print symbol