Ansvarsmatrise


Også kvalitetshåndboken må kvalitetssikres. Det forutsetter at roller og ansvarsforhold er fastsatt og kjent.

Ansvarsmatrisen omfatter fem ulike roller: Ansvarlig, godkjennende, ytende, konsultert og informert1. Denne modellen inngår i organiseringsrammeverket ITIL2, som er det Difi3 anbefaler for digital organisering i staten. Hos oss bruker IT-avdelingen ITIL-rammeverket for all sin virksomhetsorganisering.

 

 

1 Denne matrisen kalles ofte AGYKI-matrise (engelsk: RASCI eller RACI, Responsible, Authorising, Supportive, Consulted, Informed).

2 ITIL er et organiseringsrammeverk for virksomheters digitale organisering. Les mer på Difi's ITIL-side.

3 Difi er Direktoratet for forvaltning og IKT, og gir rammer, retningslinjer og veiledning for digital organisering i offentlig sektor. Les mer på www.difi.no.


Sist oppdatert av Stig Selmer-Anderssen (27.02.2016)

Skriv ut artikkel print symbol