Kjøreplan


Kjøreplan for læringsmiljøutvalgets møte 23. februar 2016

SAK Navn Type Start Tid
LU 01/16 Godkjenning av innkalling til møtet 23. februar 2016 Vedtak 10:00 4
LU 02/16 Godkjenning av møtebok fra møtet 10. november 2015 Vedtak 10:04 4
LU 11/16 Etteranmeldt sak: Møtereglement for utvalgene Vedtak 10:08 10
LU 03/16 Årsrapport for utvalget for 2015 Vedtak 10:18 10
LU 04/16 Utlysning av læringsmiljøprisen 2016 Vedtak 10:28 10
LU 05/16 Utlysing av midler til læringsmiljøfremmende tiltak Vedtak 10:38 10
LU 06/16 Møteplan for studieåret 2016-2017 Vedtak 10:48 5
  MERK: Styret justerte sin møtedato fra 06.10.2016 til 04.10.2016       
LU 07/16 Ny sammensetning av læringsmiljøutvalget Vedtak 10:53 7
LU 08/16 Studiebarometeret 2015 Vedtak 11:00 20
LU 09/16 Pågående saker, planer og prosjekter Orient. 11:20 30
  Universell utforming     3
  Lover, forskrifter og retningslinjer     6
  Årshjul for LOKUT og utvalgene     4
  Kvalitetssystemet ved UiS     10
  Studentombudet ved UiS     4
  Digital eksamen     3
LU 10/16 StOr orienterer Orient. 11:50 10
      12:00  

 


Sist oppdatert av Stig Selmer-Anderssen (22.02.2016)

Skriv ut artikkel print symbol