Digital eksamen


Pågående saker, planer og prosjekter (Læringsmiljøutvalget)

Status

Fra 1.1.2016 utgjør digital eksamen del av de ordniære eksamensløsninger, og er fra samme dato førstevalget. Inntil egnede lokaler er utbygd i tilstrekkelig omfang vil dette sette praktiske begrensninger for antallet eksamener og kandidater, men for hjemmeeksamen er det ingen slike begrensninger. Dermed vil alle hjemmeeksamener leveres med Inspera-løsningen, med mindre det er åpenbare grunne til at dette ikke lar seg gjøre.

Kjetil Dalseth (IT) og Per Langholm (IT) er med i det nasjonale arbeidet for anskaffelser av løsninger for digital eksamen i sektoren. I januar 2016 ble det etablert en nasjonal styringsgruppe for dette arbeidet, og prorektor Dag Husebø er oppnevnt som medlem av styringsgruppen.  

Bakgrunn

Digital eksamen har stått på agendaen i mange år. Etter forsøk med begrenset omfang i 2012 og våren 2013 ble det høsten 2013 gjeonnomført et større forsøk med digital eksamen (til sammen 25 emner og ca. 500 kandidater), og UiS opprettet i begynnelsen av 2014 DigX-prosjektet for å få på plass digital eksamen som del av våre ordinære eksamensløsninger ved UiS. IT-avdelingen har vært en pådriver i prosessen, og har vært høyst aktive også på nasjonalt nivå. Det er Kunnskapsdepartementets selskap Uninett som har den sentrale koordineringen av digital eksamen på nasjonalt nivå, og de har utarbeidet en rekke sentrale beskrivelser og dokumenter, blant annet for arbeidsflyt knyttet til digital eksamen. Uninett arbeider nå med en felles anskaffelse av løsning for digital eksamen, noe et stort antall institusjoner har meldt seg på.

Aktuelle lenker

 


Sist oppdatert av Stig Selmer-Anderssen (12.02.2016)

Skriv ut artikkel print symbol