Årshjul


Læringsmiljøutvalgets løpende saker, planer og prosjekter

Status

Tema for fellesseminaret 2016 utarbeides i løpet av mars-mai 2016. Budsjettinnspill fra LU oversendes AØV innen 1. mai.

Årshjulsaker

Faste årshjulsaker i læringsmiljøutvalget omfatter:

  • Årsrapport for utvalget (januar)
  • Utlysing av Læringsmiljøprisen (februar-mars)
  • Utlysing av midler til læringsmiljøfremmende tiltak (februar-mars)
  • Innstilling til styret om Læringsmiljøprisen (mai-juni)
  • Tilråding til utdanningsdirektøren om tildeling av midler til læringsmiljøfremmende tiltak (mai-juni) 
  • Årlig budsjettinnspill (frist 1. mai)
  • Årlig fellesseminar (før første uvalgsmøte i høstsemesteret)
  • Plan for utvalgets arbeid i kommende periode (desember)

Utdanningsutvalget og læringsmiljøutvalget har i samsvar med mandatendringene i 2011 koordinert sine årshjul tett, med nær sammenheng i saker og møteplaner, og har hvert år arrangert et fellesseminar der begge utvalg deltar.

 


Sist oppdatert av Stig Selmer-Anderssen (06.04.2016)

Skriv ut artikkel print symbol