Universell utforming


Pågående saker, planer og prosjekter (Læringsmiljøutvalget)

Status

Læringsmiljøutvalget vedtok i november 2015 (sak KLU 52/15) at universell utforming skulle være det ene av utvalgets fire prioriterte arbeidsområder i 2016. Våren 2016 arbeides det med hva som skal utgjøre konkrete bidrag innenfor planområdet.

Bakgrunn

Begrepet «universell utforming» («universal design») stammer fra USA mot slutten av forrige århundre, men ble først tatt i bruk i det norske lovverket i 2008. En vare eller tjeneste er universelt utformet når alle kan gjøre seg nytte av den i sin grunnutførelse, uten at det er behov for særskilt tilpasning eller tilrettelegging. Lovverket understreker at dette stiller krav ikke bare til varen eller tjenesten som tilbys, men også til de omgivelsene varen eller tjenesten tilbys i. De som tilbyr studier, må derfor sikre at studietilbudets innhold gis i universelt utformede omgivelser.

Universell utforming er tett knyttet til særskilt tilrettelegging. Vi må sørge for særskilt tilrettelegging der vi ikke har oppnådd å gjøre våre tilbud tilstrekkelig universelt utformet i sin grunnutførelse. En vanlig misforståelse er at det er tilrettelegging som gjør et tilbud universelt utformet ("Ja, tilbudet er universelt utformet, for vi er veldig flinke til å tilrettelegge når det er behov for det"). Men egentlig er det motsatt: Det er bare behov for tilrettelegging i den grad tidbudet ikke er universelt utformet.

Læringsliljøutvalget utarbeidet universitetets første handlingsplan for universell utforming våren 2014. På grunn av den tette tilknytningen til særskilt tilrettelegging (som det har vært handlingsplaner for hele tiden), ble de to handlingsplanene koordinert og avløst av en omforent handlingsplan, «Handlingsplan for universell utforming og tilrettelegging 2015-2025», som ble vedtatt av styret våren 2015. 

Aktuelle lenker

Universell utforming (Wikipedia)

Universell (nasjonalt senter for samarbeid og kunnskap om læringsmiljø, universell utforming og inkluderende løsninger i høyere utdanning)

«Handlingsplan for universell utforming og tilrettelegging 2015-2025» for Universitetet i Stavanger

 


Sist oppdatert av Stig Selmer-Anderssen (17.03.2016)

Skriv ut artikkel print symbol