Lover, forskrifter og retningslinjer


Pågående saker, planer og prosjekter (Læringsmiljøutvalget)

Status

Europeiske standarder og retningslinjer: Vedtatt for Norge mai 2015. Departementet melder at den norske oversettelsen er blitt ytterligere forsinket, og nå forventes å foreligge høsten 2016.

Lov om høyskoler og universiteter: Høringsrunden ble avsluttet 16.12.2015, og er nå under behandling ved departementet.

Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning (studiekvalitetsforskriften): Høringsrunden ble avsluttet 4.2.2016, og er nå under behandling ved departementet.

Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften): Nokut forventer at høring tidligst vil bli utsendt i begynnelsen av april 2016. Departementet forventer at ny forskrift vil bli vedtatt høsten 2016.

Bakgrunn

Utvikling av høyere utdanning blir som et resultat av Bolognaprosessen koordinert på tvers av europas nasjoner, som alle utvikler sektoren lokalt. Det europeiske høyere utdanningsområdet (EHEA) ble etablert i 2010, og omfatter 47 land i Europa. I Norge har NOKUT og departementet arbeidet med ny arbeids- og tilsynsmodell for sektoren i flere år, i parallell med utviklingen av et nytt sett europeiske standarder og retningslinjer. De nye standardene og retningslinjene ble vedtatt i mai 2015. Sammen med de nye modellene som er utarbeidet av NOKUT og departementet medfører dette at det er nødvendig å juster så vel universitets- og høyskoleloven som studiekvalitetsforskriften og studietilsynsforskriften.

Ut over disse er det en rekke lover, forskrifter og retningslinjer som kan innvirke på læringsmiljøet. Mange av disse er beskrevet på . 


Sist oppdatert av Stig Selmer-Anderssen (12.02.2016)

Skriv ut artikkel print symbol