LU 09/16 Pågående saker, planer og prosjekter


Orienteringssak (P360 16/00080-10)

Saken gjelder: Pågående saker, planer og prosjekter

Siden våren 2014 har læringsmiljøutvalget hatt en fast møtesak der det har vært orientert om universitetets pågående planer, saker og prosjekter som vil ha innvirkning på læringsmiljøet, eller av andre årsaker har vært av spesiell interesse for utvalget. Siden aktivitets- og endringsnivået ved institusjonen er vedvarende høyt, har dette medført at det som regel har vært flere punkter på lista enn det har vært rom for å orientere tilfredsstillende om innenfor møtenes tidsrammer. Dette er trukket fram som et problem, og utvalgsmedlemmer har ved flere anledninger foreslått at teknologien kan tas bedre i bruk for å avhjelpe situasjonen, ved at informasjon i større grad gjøres tilgjengelig på nettsidene heller enn å følge selve saksdokumentene.

Utdanningsdirektøren er enig i dette, og vil benytte anledningen når utvalget går over til nettbaserte dokumenter til å legge om dokumenter og behandlingsform også for læringsmiljøutvalgets behandling av pågående saker, planer og prosjekter. I stedet for ordningen med fast sak på møtene, er det i stedet etablert et nettdokument i form av en liste over pågående saker, planer og prosjekter som er av interesse for utvalget. Både listen og sidene som beskriver de ulike punktene oppdateres løpende, og alltid i forkant av læringsmiljøutvalgets møter. Rekkefølgen i listen vil være slik at punktene som sist ble oppdatert havner først i listen.

Listen finnes med denne lenken:

Pågående planer, saker og prosesser med tilknytning til læringsmiljøet ved UiS

 

 

Saken er godkjent av utdanningsdirektøren 14.02.2016.

Saksbehandler: Stig A. Selmer-Anderssen

Saksdokumentet i pdf-format:LU 09-16 Pågående saker, planer og prosjekter.pdf

 

                                     


Sist oppdatert av Stig Selmer-Anderssen (14.02.2016)

Skriv ut artikkel print symbol