LU 04/16 Læringsmiljøprisen 2016 - utlysning


Vedtakssak (P360 16/00080-4)

Saken gjelder: Læringsmiljøprisen er en pris for godt læringsmiljø ved UiS som Styret ved Universitetet i Stavanger fastsatte i styresak US 14/06. Prisen ble opprettet på bakgrunn av vedtak i Læringsmiljøutvalget sak 25/05 og 05/06. Prisen for 2016 skal nå utlyses.

Bakgrunn

Følgende statutter gjelder for læringsmiljøprisen:

  1. Prisens formål er å gi anerkjennelse til miljøer/enkeltpersoner ved Universitetet i Stavanger som lykkes i å legge forholdene spesielt godt til rette for studentenes læring gjennom bevisst faglig, pedagogisk og sosial innsats eller ved annen spesiell innsats for tilrettelegging av det fysiske og psykososiale læringsmiljøet ved institusjonen.
  2. Prisen tildeles en ansatt, et læringsmiljø (et institutt, et studienivå innen et studieforløp, en faggruppe innen et institutt), en administrativ enhet eller en annen naturlig enhet ved Universitetet i Stavanger med ansvar for en avgrenset studie- eller undervisningsenhet.
  3. Prisen er kr 30 000,-, samt diplom
  4. Prisen skal brukes til utviklingstiltak som kan bidra til å styrke og utvikle selve læringsmiljøet.
  5. Prisen deles kun ut når et enstemmig Læringsmiljøutvalg innstiller til det.
  6. Læringsmiljøutvalget gir begrunnet innstilling til styret, som tildeler prisen. Prisen overrekkes av rektor under den årlige årsfesten for universitetet.
  7. Forslag kan fremmes av studenter og ansatte. Forslag som fremmes, skal være begrunnet og ledsaget av egnet dokumentasjon.

Læringsmiljøprisen har som formål å gi anerkjennelse til miljøer eller enkeltpersoner ved Universitetet i Stavanger som lykkes i å legge forholdene spesielt godt til rette for studentenes læring gjennom bevisst faglig, pedagogisk og sosial innsats eller ved annen spesiell innsats for tilrettelegging av det fysiske og psykososiale læringsmiljøet ved institusjonen.

Prisen tildeles en ansatt, et institutt, et studienivå innen et studieforløp, en faggruppe innen et institutt, en administrativ enhet eller annen enhet ved Universitetet i Stavanger med ansvar for en avgrenset studie- eller undervisningsenhet.

 

Utlysningsstrategi

Utdanningsdirektøren foreslår for utvalget at man også i år lyser ut Læringsmiljøprisen på universitetets interne nettsider, både studentsider og ansattsider, og gjennom en intern melding til fakultetene, Universitetsbiblioteket og Studentorganisasjonen StOr. Det sendes i tillegg kopi til universitetsdirektøren, strategi- og kommunikasjonsdirektøren, forskningsdirektør og personaldirektøren.

Utlysningen er normalt sendt ut bredt i organisasjonen i februar hvert år.

 

Forslag til vedtak:  ​Læringsmiljøutvalget lyser også i år ut Læringsmiljøprisen med de statutter styret har vedtatt. Utlysningen vil skje i februar. Basert på diskusjonen i møtet vil utvalgets sekretariatet benytte de utlysningsstrategiene utvalget ble enige om.

 

 

Saken er godkjent av utdanningsdirektøren 11.02.2016.

Saksbehandler: Maren A. Kvaløy

Saksdokumentet i pdf-format: LU 04/16 Læringsmiljøprisen 2016 - utlysing

 


Sist oppdatert av Stig Selmer-Anderssen (11.02.2016)

Skriv ut artikkel print symbol