LU 03/16 Årsrapport for utvalget for 2015


Vedtakssak (P360 16/00080-3)

Saken gjelder: Utvalget går gjennom utkast til årsrapport for utvalget for 2015, og gjør vedtak om godkjenning eller videre bearbeiding.

Utvalget skal etter sitt mandat avgi årlig rapport om sitt arbeid og resultatene av det, samt planene for den kommende periode. Rapporten skal inngå i institusjonens helhetlige planleggings-, rapporterings- og budsjetteringsarbeid.

I tråd med digitaliseringen av arbeidsprosessene i sektoren, samt «UiS Veikart 2015-2017: Læringsmiljøet, undervisningsformene og den digitale utviklingen» så vel som utvalgssakene KLU 17/14 «Oppfølging av digital arbeidsflyt for KLU-møtenes dokumenter» og KLU 05/14 «Forslag til ny arbeidsflyt for KLU-møtenes dokumenter» foreligger årsrapporten for 2015 denne gang som et nettdokument (for første gang). Dokumentet vil når det er fastsatt bli å finne på ansattsidene og på studentsidene samt i arkivsystemet p360.

Utkastet til årsrapport finnes med denne lenken: «Kvalitets- og læringsmiljøutvalget ved Universitetet i Stavanger - Årsrapport 2015»

 

 

Forslag til vedtak:  ​Utvalget godkjenner sekretariatets framlegg til årsrapport for 2015.

 

 

Saken er godkjent av utdanningsdirektøren 14.02.2016.

Saksbehandler: Stig A. Selmer-Anderssen

Saksdokumentet i pdf-format: LU 03/16 Årsrapport for utvalget for 2015

 


Sist oppdatert av Stig Selmer-Anderssen (28.02.2016)

Skriv ut artikkel print symbol