LU 02/16 Godkjenning av møtebok fra KLU-møtet 10. november 2015


Vedtakssak (P360 16/00080-2)

Saken gjelder: Godkjenning av møteboka fra KLU-møtet 10.november 2015 som underskrevet av utvalgets leder og sekretær 24. november 2015, og innført i arkivet i sak p360 15/05956. Møteboka er også lagt ut på utvalgssidene på intranettet, og sendt styret til orientering (styresak US 125/15).

 

Forslag til vedtak:  ​Møtebok fra KLU-møtet 10. november 2014 godkjennes.

 

 

Saken er godkjent av utdanningsdirektøren 11.02.2016.

Saksbehandler: Stig A. Selmer-Anderssen

 

 


Sist oppdatert av Stig Selmer-Anderssen (22.02.2016)

Skriv ut artikkel print symbol