LU 01/16 Godkjenning av innkalling til møtet 23. februar 2016


Vedtakssak (P360 16/00080-1)

Saken gjelder: Godkjenning av innkallingen til møtet 23. februar 2016.

Innkallingen skal godkjennes av en beslutningsdyktig gruppe for at møtet skal kunne settes rett.

 

Forslag til vedtak:  Innkalling til møte i KLU 23. februar 2016 godkjennes.

 

Saken er godkjent av utdanningsdirektøren 11.02.2016.

Saksbehandler: Stig A. Selmer-Anderssen

 

 


Sist oppdatert av Stig Selmer-Anderssen (22.02.2016)

Skriv ut artikkel print symbol