Vitenskapsakademiet i Stavanger


UiS og IRIS er tungt inne i Vitenskapsakademiet i Stavanger (ViS) og deres arrangementer i regionen.

Mange av ViS' foredrag og andre aktiviteter blir annonsert på UiS' nettsider, men hold deg gjerne oppdatert ved å følge med på Vitenskapsakademiets nettsider

Vitenskapsakademiet i Stavanger (ViS) ble stiftet 17.juni 2004 i Rosenkildehuset i Stavanger. Formålet er å fremme vitenskap og forståelse for vitenskapens betydning i regionen. Dette formålet vil akademiet ivareta gjennom å arrangere møter og seminarer, dele ut priser og delta i samfunnsdebatten for å fremme vitenskapelige synspunkter og perspektiver.

Det nye akademiet ønsket å se seg selv som et vitenskapelig forum til støtte og inspirasjon for det forskningsmessige, kulturelle og internasjonale miljø som utviklet seg omkring det nye universitetet og de andre viteskapelige institusjonene i regionen.

 


Sist oppdatert av Leiv Gunnar Lie (18.01.2016)

Skriv ut artikkel print symbol
Vitenskapsakademiet logo