Godkjente kandidater til institutt- og senterråd // Approved candidates to the Institute and Center Councils


Kandidater til institutt- og senterråd ble godkjent av valgstyret 26. januar // January 26th, the Election Board approved candidates to the Institute and Center Counsils.

Følgende kandidater er godkjent etter utsatt nominasjonsfrist (26.01.2018 - kl. 15.00).  // These candidates are approved by exposed nomination deadline (26.01.2018 at 15:00).

Godkjente kandidater // Approved candidates

 

Valget foregår i perioden 01. februar kl. 08.00 til 7. februar kl. 15.00. Lenke til valgportalen vil bli sendt ut når valget starter.

The election take place during the period February 1st at 08:00 until February 7th at 15:00. Link to the election portal will be sent out when the election starts.


Sist oppdatert av Gry Åse Tjørhom (26.01.2018)

Skriv ut artikkel print symbol