Institutt- og sentrerråd - nominasjon/nominasjonsskjema // Institute and Center Council - nomination/nomination form


Du finner nominasjonsskjemaet her. // You will find the nomination form here.

Nominasjonsfristen er onsdag 24. januar 2018 - kl. 15.00.

Velgeren (person som står i manntallet) kan nominere kandidat(er) fra egen gruppe (institutt/senter), jf. valgreglementets § 6 nr. 1. 

Nominasjonen skal foretas på nominasjonsskjema.

 

The nomination deadline is Wednesday January 24th 2018 at 15:00.

A voter (person which are listed in the electoral roll) may nominate candidate(s) from his/ er own group (institute/center), cf. the election regulation § 6 nr. 1 (Norwegian text only).

Please use the nomination form.

 


Sist oppdatert av Gry Åse Tjørhom (19.12.2017)

Skriv ut artikkel print symbol