Utdanningsutvalgets medlemmer for perioden 2011-2015


Universitetsstyret har oppnevnt følgende representanter til Utdanningsutvalget for perioden 2011 - 2015:

Medlem Varamedlem
Tor H Hemmingsen (leder) Marit Boyesen
Jorunn Melberg Elaine Munthe
Eva Hærem Einar Marnburg
Sigbjørn Hervik Ole Ringdal
Jan Terje Kvaløy Dag Osmundsen
Brita Strand Rangnes Anne Norheim
Marianne Gjerlaugsen Aslaug Risbakken
Terje Blåsternes Anne Beth Våga
   
Jon Aaraas Studentvaraer
Nadia Heyler Oppnevnes høsten 2013
Kine Solberg  
Anine Jensen  

 

Marianne Simonsen, leder for Enhet for studentservice, møter med talerett.
 

Alle medlemmene, bortsett fra studentrepresentantene, har personlige varamedlemmer. Vararepresentantene for studentene har rekkefølgerepresentasjon. Studentrepresentantene oppnevnes for ett år av gangen, og er derfor oppnevnt for studieåret 2013-2014. 

 

 

 

 

 


Sist oppdatert av Inger Thorshaug (15.08.2013)

Skriv ut artikkel print symbol
Om utdanningsutvalet

 

Mandat og årshjul
Mandat og samansetjing for utdanningsutvalet

Årshjul

Møte våren 2018
Onsdag 7. februar
Onsdag 21. mars
Onsdag 23. mai

Møte hausten 2018
Onsdag 19. september
Onsdag 17. oktober
Onsdag 14. november

Møtetid er 09:00 - 11:30. Styrerommet i Arne Rettedals hus.

Innkallingar, saksdokument og møtebøker 2018

Innkallingar, saksdokument og møtebøker 2017

Innkallingar, saksdokument og møtebøker 2016

Innkallinger, saksdokument og møtebøker 2015

Innkallinger, saklister og møtebøker 2014

Møtebøker 2006-2013

Årsrapport 2015

Årsrapport 2014