Utdanningsutvalgets medlemmer for perioden 2011-2015


Universitetsstyret har oppnevnt følgende representanter til Utdanningsutvalget for perioden 2011 - 2015:

Medlem Varamedlem
Tor H Hemmingsen (leder) Marit Boyesen
Jorunn Melberg Elaine Munthe
Eva Hærem Einar Marnburg
Sigbjørn Hervik Ole Ringdal
Jan Terje Kvaløy Dag Osmundsen
Brita Strand Rangnes Anne Norheim
Marianne Gjerlaugsen Aslaug Risbakken
Terje Blåsternes Anne Beth Våga
   
Jon Aaraas Studentvaraer
Nadia Heyler Oppnevnes høsten 2013
Kine Solberg  
Anine Jensen  

 

Marianne Simonsen, leder for Enhet for studentservice, møter med talerett.
 

Alle medlemmene, bortsett fra studentrepresentantene, har personlige varamedlemmer. Vararepresentantene for studentene har rekkefølgerepresentasjon. Studentrepresentantene oppnevnes for ett år av gangen, og er derfor oppnevnt for studieåret 2013-2014. 

 

 

 

 

 


Sist oppdatert av Inger Thorshaug (15.08.2013)

Skriv ut artikkel print symbol