Strategiske utdanningsmidler - 4 prosjekt er innvilget støtte


Nærmere 1 million er fordelt etter utlysningen med frist 1. mars.

Arbeidsgruppa for undervisningskvalitet og læringsmiljø ved TN lyste i januar på ny ut 1 MNOK til utdanningsprosjekt på TN. Bakgrunnen for utlysningen er at fakultetet ønsker å satse på utdanningskvalitet og heve statusen for å jobbe med kvalitet i undervisning.

Det kom totalt inn 8 søknader, 6 i kategorien utviklingsmidler og 2 i kategorien såkorn. Til sammen ble det søkt om 1,9 MNOK.

Vurderingskomiteen har innstilt 3 prosjekter i kategorien utviklingsmidler og 1 prosjekt i kategorien såkornmidler for støtte. 

Utviklingsmidler:
Matematikkminuttet - Inge Christ (IKBM)
Intensive Preparatory Course - Tomasz Wiktorski (IDE)
UNDER 3D - Hirpa Lemu (IMBM)

Såkornmidler:
MOTEL - Tormod Drengstig (IDE)

Utviklingsmidler: inntil 300 000 NOK per prosjekt
Såkornmidler: inntil 100 000 NOK per prosjekt 

Fungerende prodekan for utdanning ved TN-fakultetet, Helge Bøvik Larsen, er godt fornøyd med utlysningen og kvaliteten på søknadene, men skulle gjerne sett at det hadde kommet inn enda flere:

– Spesielt gledelig er det at flere av de innvilgede prosjektene adresserer utfordringene med frafall i studiene, og det skal bli interessant å se om tiltakene viser effekt på litt sikt. Nytt av i år er at alle prosjekt som er innvilget støtte blir invitert til et oppstartsmøte hvor de skal utdype enkelte punkt i prosjektet nærmere. Vi gjør dette for å sikre involvering av alle som skal bidra til prosjektets måloppnåelse helt fra oppstarten, sier han.

– I årets utlysning har vi også lagt vekt på å sikre relevant faglig pedagogisk kompetanse ved å invitere inn en ekstern evaluator fra NTNU, Reidar Lyng, som har deltatt i vurderinger av tilsvarende utlysninger der.

Komiteen har bestått av prodekan Helge Bøvik Larsen TN/UiS (leder), førsteamanuensis Reidar Lyng (ekstern representant fra NTNU), instituttleder Bjørn Henrik Auestad (TN/UiS), professor Hirpa Lemu (TN/UiS), Marius Veen Tjessem (studentrepresentant), Helene Gram (Nettop/UiS), Miriam Choi Natvik (Universitetsbiblioteket) og Lena Forgaard (sekretariat TN/UiS).


Sist oppdatert av Mari Løvås (23.03.2018)

Skriv ut artikkel print symbol