TN satser på kvalitet i undervisningen


TN-fakultetet skal lyse ut inntil 1 mill til strategiske utdanningsprosjekt hvert år i tre år. Les om prosjektene som fikk støtte i vår, for ideer til aktuelle problemstillinger eller prosjekt. Neste utlysning har frist 1.mars 2018.

Innføring av studentaktiv læring i KJE200 organisk kjemi

Prosjektleder Kåre Bredeli, Institutt for matematikk og fysikk (IMN)

Organisk kjemi regnes som et krevende fag. Det er lite egnet for Powerpoint-presentasjoner fordi forståelse krever en trinnvis utvikling av mekanismer og konsepter. Faget krever en jevn innsats gjennom semesteret hvor en bygger aktiv kunnskap som anvendes videre i kurset. Man kan på mange måter sammenligne det med å klatre i en stige, hvor man må ta trinn for trinn. Det er vanskelig å ta neste trinn om en ikke allerede står på trinnet under.

For å øke studentenes aktive kunnskap skal vi i emnet «Organisk kjemi KJ200» innføre mer studentaktive læringsformer. Dette vil skje gjennom:

  1. praktisk oppgaveløsning i forelesningene (gruppearbeid på små whiteboards),
  2. mikroforelesninger på Canvas og
  3. øke bruken av elektroniske øvingsoppgaver (Cengage, OWL2) som hjemmeoppgaver. 

Ved å bruke læringsbokforlaget Cengage, som tilbyr elektroniske øvingsoppgaver, får studentene en automatisk tilbakemelding på om de har løst oppgaven riktig, eller tips om hva som er feil. Målet med prosjektet er å øke studentenes læringsutbytte ved å gjøre undervisningen mer studentaktiv og tilby varierte læringsformer.

Prosjektperiode: 06.2017 – 06.2018


Automatisk retting av innleverte programmeringsoppgaver i DAT100

Prosjektleder Prof Hein Meling, Institutt for data og elektronikk (IDE)

Programmering utgjør en stadig viktigere komponent i alle typer tekniske utdanninger. Det er en stor utfordring å gi tilstrekkelig gode tilbakemeldinger til alle studentene på deres innleveringer, spesielt i emner med mange studenter. For å bedre situasjonen har vi utviklet en løsning som vi kaller Autograder, som vil være et viktig hjelpemiddel for lærere og studentassistenter i ulike programmeringsemner.

I første omgang skal Autograder testes ut på IDEs fag Objekt-orientert programmering, våren 2018. Prosjektperioden skal benyttes til utvikling av en webserver og en databaseløsning for å håndtere tilganger for lærere, studenter og studentgrupper, samt innleverte besvarelser via GitHub eller GitLab, samt at serveren skal kunne kjøre et sett med tester mot innleverte besvarelser for å kunne gi studentene tilbakemeldinger om hva de har gjort rett eller galt på de forskjellige oppgavene. Prosjektet har også utviklet en webklient for å forenkle bruken av systemet. Det gjenstår fremdeles en del arbeid, men vi har allerede et godt grunnlag for å få et produkt klar til testing til våren 2018. Målet med prosjektet er å redusere tiden studentassistenter bruker på å rette innleveringer, slik at denne tiden kan brukes til å hjelpe studentene.

Prosjektperiode: 06.2017 – 06.2018

 

Strukturell bioinformatikk, et undervisningskonsept som bruker molekylær struktur i biovitenskap

Prosjektleder Prof. Dr. Lutz Eichacker, Institutt for matematikk og naturvitenskap (IMN)

Studenter som studerer biokjemi (i emnene BIO200 og BIO580) skal blant annet lære hvordan enzymer fungerer. Dette er et krevende fag, og i undervisningen er det vanlig å bruke både 2D- og 3D-bildepresentasjoner for å vise hvordan biokjemiske prosesser foregår. Til tross for at 3D-teknologi gir en god visualisering av reaksjonsprosessene i enzymet, har det vist seg vanskelig for studentene å faktisk forstå/lære om reaksjonsprosessene. Vi antar at det er fordi det er ekstremt vanskelig å forstå en 3D-struktur som du ikke er en del av selv. Derfor ønsker vi å utvikle en virtuell 3D-løsning, såkalt Augmented reality (AR) som skal styrke studentenes forståelse for prosessene.

Ved hjelp av AR-teknologi skal vi utvikle en animert virtuell 3D-tilgang til enzymet som gjør det mulig for studentene å arbeide med reaksjonsprosessen i molekylstrukturen. Studentene skal lære å gå inn i enzymet, bygge strukturelt minne og animere molekylære funksjoner. Teknologien kan hjelpe til med optimalisering av enzymreaksjoner innen bioteknologi og ved å bygge molekylære maskiner.

Prosjektet har allerede etablert et samarbeid med PaleBlue AS og skal etter planen tilby et on-line samarbeid for studenter ved flere universitet. Først ut er et NTNU gjennom et samarbeid med Prof. Martin Hohmann-Mariott.

Prosjektperiode: 08.2017 – 06.2018

 

Augmented Reality Applications for System Dynamics, Predictive Monitoring, and Analytics within Industrial Asset Management Lab

Prosjektleder prof. Jayantha P. Liyanage, Institutt for maskin, bygg og materialeteknologi

Undervisning og læring av bransjerelaterte fag er utfordrende på grunn av den raske og komplekse utviklingen i industrielle ‘assets’. Den nåværende læringsprosessen er for det meste off-line der studentene engasjerer seg i å lære gjennom avkoblede miljøer, stort sett ved bruk av frittstående programvare. Dette er i stor grad en fragmentert læringsramme og en ineffektiv måte å lære om komplekse ingeniørsystemer, siden moderne industrielle ‘assets’ påvirkes av flere faktorer som har dynamiske egenskaper.

For å gi en sanntids læringserfaring, er det et behov for å digitalisere læringsinnholdet. Ved hjelp av Augmented Reality (AR) teknologi kan studenten få den analytiske/virtuelle opplevelsen kombinert i den fysiske ‘asset’ eller maskinen som de studerer i et digitalt tvillingmiljø.

Vi forventer at AR-teknologien vil forbedre studentens kognitive evne og styrke studenters kjerneferdigheter. Planen er å sette opp den foreløpige teknologien til dette læringsmiljøet høsten 2017 og bruke det som et pilotprosjekt innen våren 2018 for utvalgte kurs i ‘Master of Techhnology in Industrial Asset Management’ program. Det er også et stort potensial for å utvikle nye kurs i et Erfaringsbasert program Master in Technology and Operations Management (MTOM).

Prosjektperiode: 08.2017 – 06.2018 For spørsmål, kontakt Lena Forgaard på telefon: 51 83 42 58 e-post: lena.forgaard@uis.no

I starten av januar vil det bli arrangert et utdanningsseminar ved TN hvor prosjektene under vil bli nærmere presentert.


Sist oppdatert av Karoline Reilstad (15.09.2017)

Skriv ut artikkel print symbol