Vestlandskrav om kiropraktorutdanning ved UiS


Etablering av kiropraktorutdanning ved Universitetet i Stavanger er eit av krava til Statsbudsjettet for 2009 frå Vestlandsrådet.

Vestlandsrådet anbefaler at Regjeringa gjer naudsynt startkapital, slik at Universitetet i Stavanger kan starte kiropraktorutdanning neste år. Dette er eit av krava Vestlandsrådet ynskjer skal gjennomførast i statsbudsjettet i 2009. Det kom fram på Vestlandsrådet sitt møte i Stavanger 25. april.

Dekan ved Det samfunnsvitskaplege ved UiS, Marit Boyesen, meiner dette var ei viktig fråsegn.

– Dette er veldig positivt fordi det tyder at regionen og de politiske kreftene jobbar i same retning som oss. Dette er ei tydeleg markering overfor regjering og dei nasjonale myndigheitene om at det er støtte i regionen for å etablere denne utdanninga, seier Boyesen.

Ph.d. i kiropraktikk vedteke
Kiropraktorar er den einaste store gruppa autorisert helsepersonell som ennå ikkje har eit eige utdanningstilbod i Noreg. UiS har i samarbeid med Stavanger Universitetssjukehus (SUS) og Norsk Kiropraktorforeining arbeida med plan for etablering av kiropraktorutdanning i Stavanger sidan 2003.

UiS og SUS gjekk i vinter i saman om å opprette to stipendiatstillingar innan kiropraktikk. 30. april vedtok tilsettingsutvalet for SV-fakultetet at stipendiatstillingane skal lysas ut. Planen er at desse to stipendiatane skal være på plass 1. august.

– Dette er ein milepæl. Med tilsettinga av to stipendiatar viser UiS og Stavanger Universitetssjukehus (SUS) at vi satsar på kiropraktikk og at vi er klare til å etablere utdanninga i Stavanger, seier Boyesen.

Internasjonalt studie
UiS har eit godt samarbeid med Universitetet i Bournemouth om dette nye studieprogrammet, og utdanninga er tenkt å gå føre seg med ein 80/20-fordeling på engelsk/norsk – noko som vil kunne medverka til å trekke utanlandske lærekrefter og utanlandske studentar til UiS.

Mer informasjon:
Vil forske på kiropraktikk
Lyser snart ut stipendiatstillinger (Kiropraktikk.no)

Sist oppdatert av (30.04.2008)

Skriv ut artikkel print symbol
Bilde av dekan Marit Boyesen
Dekan Marit Boyesen set pris på kravet frå Vestlandsrådet.
AD-HOC TELEFON FOR AV-HENVENDELSER

IT-avdelingen har opprettet en egen ad-hoc telefon for AV-henvendelser. Telefonen er til bruk når en trenger rask hjelp til å løse AV-problemer i en undervisningssituasjon, på møter og andre arrangement. Tjenesten gjelder Ullandhaug, innen vanlig arbeidstid.

Tlf.nr. er (518) 34567