Forskningsbarometeret og Tilstandsrapporten


Kunnskapsministeren lanserte i går Forskningsbarometer 2015 og Tilstandsrapport for høyere utdanning 2015.

Her kan du lese Forskningsbarometeret 2015.

Her kan du lese Tilstandsrapporten 2015.

 


Sist oppdatert av Benedicte Pentz (06.05.2015)

Skriv ut artikkel print symbol
Studenter utfører forsøk på kjemilab ved Universitetet i Stavanger.
Årets Forskningsbarometer og Tilstandsrapport er offentliggjort.
AD-HOC TELEFON FOR AV-HENVENDELSER

IT-avdelingen har opprettet en egen ad-hoc telefon for AV-henvendelser. Telefonen er til bruk når en trenger rask hjelp til å løse AV-problemer i en undervisningssituasjon, på møter og andre arrangement. Tjenesten gjelder Ullandhaug, innen vanlig arbeidstid.

Tlf.nr. er (518) 34567