Foreleser om oljen og norsk økonomi


Sentralbanksjef Øystein Olsen holder en gjesteforelesning ved Universitetet i Stavanger fredag 8. mai.

Tema for forelesningen er oljen og norsk økonomi. Sentralbanksjefen vil diskutere utsikter og utfordringer for norsk økonomi og pengepolitikk på bakgrunn av svingninger i oljepris og offshoreaktivitet.

Benytt anledningen til å bli oppdatert av en sentral premissleverandør for utviklingen i norsk økonomi og næringsliv. Foredraget er åpent for alle.

Det er Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger som arrangerer sentralbanksjefens gjesteforelesing.

Dato: Fredag 8. mai
Tidspunkt: 11.00-12.00
Sted: Arne Rettedals hus, auditorium Ø-110,
Universitetet i Stavanger


Sist oppdatert av Benedicte Pentz (04.05.2015)

Skriv ut artikkel print symbol
Sentralbanksjef Øystein Olsen
Utsikter og utfordringer for norsk økonomi og pengepolitikk er tema for sentralbanksjefens gjesteforelesning ved UiS.
AD-HOC TELEFON FOR AV-HENVENDELSER

IT-avdelingen har opprettet en egen ad-hoc telefon for AV-henvendelser. Telefonen er til bruk når en trenger rask hjelp til å løse AV-problemer i en undervisningssituasjon, på møter og andre arrangement. Tjenesten gjelder Ullandhaug, innen vanlig arbeidstid.

Tlf.nr. er (518) 34567