Ingrid Medby Heitmann er død


UiS har mottatt det triste budskapet om at en av våre ansatte er død.

Vår meget dyktige faglærer, Ingrid Medby Heitmann, sovnet stille inn i sitt hjem lørdag 14. februar. Medby Heitmann har vært ansatt siden 1980.

Hun var lærer i 2. og 3. år på bachelor sykepleie ved Institutt for helsefag. Hennes emne var hjerte/akuttsykepleie. 

Bisettelse skjer i Stavanger krematorium i morgen 25. februar kl. 11.00. Dette vil bli markert med flagging på halv stang på universitetsområdet. 

 


Sist oppdatert av Karen Anne Okstad (24.02.2015)

Skriv ut artikkel print symbol
AD-HOC TELEFON FOR AV-HENVENDELSER

IT-avdelingen har opprettet en egen ad-hoc telefon for AV-henvendelser. Telefonen er til bruk når en trenger rask hjelp til å løse AV-problemer i en undervisningssituasjon, på møter og andre arrangement. Tjenesten gjelder Ullandhaug, innen vanlig arbeidstid.

Tlf.nr. er (518) 34567