Kunnskapsdepartementets høringskonferanse


Det er mulig å følge høringskonferansen om finansiering av universiteter og høgskoler i dag via nett-tv fra klokken 10.

Departementet oppnevnte 8. april 2014 en ekspertgruppe for å gjennomgå finansieringen av universiteter og høgskoler. Ekspertgruppen har vurdert innretningen på dagens finansiering og kommet med anbefalinger om hvordan universiteter og høyskoler bør finansieres i framtiden.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og statssekretær Bjørn Haugstad deltar på høringskonferansen.

Følg konferansen via nett-tv på Regjeringen.no

 


Sist oppdatert av Karen Anne Okstad (02.02.2015)

Skriv ut artikkel print symbol
AD-HOC TELEFON FOR AV-HENVENDELSER

IT-avdelingen har opprettet en egen ad-hoc telefon for AV-henvendelser. Telefonen er til bruk når en trenger rask hjelp til å løse AV-problemer i en undervisningssituasjon, på møter og andre arrangement. Tjenesten gjelder Ullandhaug, innen vanlig arbeidstid.

Tlf.nr. er (518) 34567