Intervjuet av El País om turismeutviklingen i Spania


Professor Jens Kr. Steen Jacobsen ved Norsk hotellhøgskole ble nylig intervjuet om turismeutviklingen i Spania i El País, Spanias største avis.

Lenke til artikkelen (engelsk).


Sist oppdatert av Marianne Gjerlaugsen (06.10.2014)

Skriv ut artikkel print symbol
Professor Jens Kristian Steen Jacobsen
Professor Jens Kristian Steen Jacobsen
AD-HOC TELEFON FOR AV-HENVENDELSER

IT-avdelingen har opprettet en egen ad-hoc telefon for AV-henvendelser. Telefonen er til bruk når en trenger rask hjelp til å løse AV-problemer i en undervisningssituasjon, på møter og andre arrangement. Tjenesten gjelder Ullandhaug, innen vanlig arbeidstid.

Tlf.nr. er (518) 34567