Nye UiS-professorer


Det er ansatt tre nye professorer og en ny professor II ved Universitetet i Stavanger.

Eva Johansson er tilsatt i stilling som professor i barnehagepedagogikk/småbarnspedagogikk ved Institutt for førskolelærerutdanning ved Det humanistiske fakultet. Hun er i dag dosent ved Gøteborgs Universitet og er dr philos i pedagogikk.

Sture Åstrøm, førsteamanuensis ved Institutt for helsefag ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, blir ny professor i klinisk sykepleie ved UiS. Åstrøm har en doktorgrad i sykepleie fra Umeå Universitet.

Ove Tobias Gudmestad er tilsatt som professor i marin teknologi ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi ved Det teknisk naturvitenskapelige fakultet. Han har siden 1994 vært professor II ved fakultetet, i tillegg til sin hovedstilling i StatoilHydro.

Vibeke Hetmar tilsettes som professor II i litteraturdidaktikk ved Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning for en periode på tre år. Hun tok licentiat-graden i 1996 og er i dag professor ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole – Aarhus Universitet.

Sist oppdatert av (19.02.2008)

Skriv ut artikkel print symbol
Portrett av Ove Tobias Gudmestad
Ove Tobias Gudmestad blir professor i marin teknologi ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi.
AD-HOC TELEFON FOR AV-HENVENDELSER

IT-avdelingen har opprettet en egen ad-hoc telefon for AV-henvendelser. Telefonen er til bruk når en trenger rask hjelp til å løse AV-problemer i en undervisningssituasjon, på møter og andre arrangement. Tjenesten gjelder Ullandhaug, innen vanlig arbeidstid.

Tlf.nr. er (518) 34567