Ny visepresident i forskningskomiteen for internasjonal turisme


Professor Jens Kr. Steen Jacobsen ved Norsk hotellhøgskole er valgt til første visepresident i forskningskomiteen for internasjonal turisme i Den internasjonale sosiologforeningen (ISA) for perioden 2014–2018.

Hans viktigste oppgave i dette vervet vil være, sammen med Dr. Scott McCabe ved Nottingham University Business School, å organisere sesjonene for turismerelatert forskning ved den sosiologiske verdenskongressen i Toronto i 2018.


Sist oppdatert av Ida Gudjonsson (01.09.2014)

Skriv ut artikkel print symbol
Professor Jens Kristian Steen Jacobsen
Professor Jens Kristian Steen Jacobsen
AD-HOC TELEFON FOR AV-HENVENDELSER

IT-avdelingen har opprettet en egen ad-hoc telefon for AV-henvendelser. Telefonen er til bruk når en trenger rask hjelp til å løse AV-problemer i en undervisningssituasjon, på møter og andre arrangement. Tjenesten gjelder Ullandhaug, innen vanlig arbeidstid.

Tlf.nr. er (518) 34567