Internt Habermas-seminar, ny dato


Det siste møtet i det interne Habermas-seminaret er flyttet fra torsdag den 22. mai til tirsdag den 3. juni. Temaet er overnasjonalt demokrati og innledere er Svein Tuastad og Anders Vassenden.

Tid: Tirsdag 3. juni kl. 13.30
Sted: Rom 146, Kjell Arholms hus.

Aktuelle tekster kan fås ved henvendelse til innlederne.

Link til stort Habermas-symposium ved UiS i september
 


Sist oppdatert av Marianne Gjerlaugsen (19.05.2014)

Skriv ut artikkel print symbol
AD-HOC TELEFON FOR AV-HENVENDELSER

IT-avdelingen har opprettet en egen ad-hoc telefon for AV-henvendelser. Telefonen er til bruk når en trenger rask hjelp til å løse AV-problemer i en undervisningssituasjon, på møter og andre arrangement. Tjenesten gjelder Ullandhaug, innen vanlig arbeidstid.

Tlf.nr. er (518) 34567