Nye krav til antall artikler i ph.d.-avhandlinger ved SV-fakultetet


Doktorgradsutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet har vedtatt nye krav i forhold til antall artikler som skal gjelde for doktorgradsavhandlinger ved SV-fakultetet.

Vedtaket er som følger:

  • Normen for antall artikler er minimum 3 artikler som førsteforfatter.
  • Hovedregel: 2 artikler skal være innsendt for publisering, hvorav 1 skal være akseptert for publisering.

Vedtaket gjelder for alle doktorgradsstudenter som leverer etter 30. januar 2014.


Sist oppdatert av Marianne Gjerlaugsen (10.02.2014)

Skriv ut artikkel print symbol
AD-HOC TELEFON FOR AV-HENVENDELSER

IT-avdelingen har opprettet en egen ad-hoc telefon for AV-henvendelser. Telefonen er til bruk når en trenger rask hjelp til å løse AV-problemer i en undervisningssituasjon, på møter og andre arrangement. Tjenesten gjelder Ullandhaug, innen vanlig arbeidstid.

Tlf.nr. er (518) 34567