NEON 2014 - konferanse for organisasjonsforskning arrangeres ved UiS 25.-27. november 2014


Den årlige nasjonale konferansen for organisasjonsforskning er i regi av NEON - Nettverk for organsisasjonsforskning i Norge. Forskningsrådet har tildelt midler gjennom FRIHUMSAM til avvikling av konferansen, som vil bli ledet av professor emeritus Jan Erik Karlsen.

NEON har tidligere vært gjennomført på ulike læresteder i landet. Den gjennomføres ved UiS i samarbeid med Høgskolen Stord/Haugesund, Petroleumstilsynet, Statoil og IRIS.

Nærmere informasjon om NEON finner du her


Sist oppdatert av Marianne Gjerlaugsen (31.01.2014)

Skriv ut artikkel print symbol
AD-HOC TELEFON FOR AV-HENVENDELSER

IT-avdelingen har opprettet en egen ad-hoc telefon for AV-henvendelser. Telefonen er til bruk når en trenger rask hjelp til å løse AV-problemer i en undervisningssituasjon, på møter og andre arrangement. Tjenesten gjelder Ullandhaug, innen vanlig arbeidstid.

Tlf.nr. er (518) 34567