Ny kontaktperson i SKA for SV-fakultetet


I 2014 vil kommunikasjonsrådgiver Ida Gudjonsson være SV-fakultetets primærkontakt i Strategi- og kommunikasjonsavdelingen (SKA). Hun skal vikariere for kommunikasjonsrådgiver Silje Stangeland dette året.

Ida Gudjonsson trer inn i stillingen 1. januar 2014. I SKA skal Silje Stangeland vikariere for kommunikasjonsrådgiver Karen Anne Okstad, som er i permisjon i 2014.


Sist oppdatert av Leiv Gunnar Lie (23.09.2015)

Skriv ut artikkel print symbol
Ida Gudjonsson
I 2014 vil kommunikasjonsrådgiver Ida Gudjonsson være SV-fakultetets primærkontakt i SKA.
AD-HOC TELEFON FOR AV-HENVENDELSER

IT-avdelingen har opprettet en egen ad-hoc telefon for AV-henvendelser. Telefonen er til bruk når en trenger rask hjelp til å løse AV-problemer i en undervisningssituasjon, på møter og andre arrangement. Tjenesten gjelder Ullandhaug, innen vanlig arbeidstid.

Tlf.nr. er (518) 34567