Ødegaard blir finansprofessor


Bernt Arne Ødegaard er tilsatt som professor i finans ved Universitetet i Stavanger.

Ødegaard har doktorgrad i finans fra Carnegie Mellon University i Pittsburgh i USA. Han har også master i finans fra samme universitet, samt en master i økonomi og administrasjon fra Norges Handelshøyskole.

Han kommer fra stillingen som førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI i Oslo.

Sist oppdatert av (25.01.2008)

Skriv ut artikkel print symbol
 Portrett av Bernt Arne Ødegaard.
Foto: Peder Austrud
AD-HOC TELEFON FOR AV-HENVENDELSER

IT-avdelingen har opprettet en egen ad-hoc telefon for AV-henvendelser. Telefonen er til bruk når en trenger rask hjelp til å løse AV-problemer i en undervisningssituasjon, på møter og andre arrangement. Tjenesten gjelder Ullandhaug, innen vanlig arbeidstid.

Tlf.nr. er (518) 34567