Høring av forslag til forventningsavklaringer for faglige medarbeidere


Det er nå sendt ut høring av forslag til forventningsavklaringer for faglige medarbeidere ved SV-fakultetet. Høringen er sendt til instituttene og tjenestemannsorganisasjonene ved fakultetet.

Høringen kan lastes ned her. Se følgeskrivet for mer informasjon.


Frist for høringen er satt til 31. januar 2014.


Sist oppdatert av Marianne Gjerlaugsen (20.11.2013)

Skriv ut artikkel print symbol
AD-HOC TELEFON FOR AV-HENVENDELSER

IT-avdelingen har opprettet en egen ad-hoc telefon for AV-henvendelser. Telefonen er til bruk når en trenger rask hjelp til å løse AV-problemer i en undervisningssituasjon, på møter og andre arrangement. Tjenesten gjelder Ullandhaug, innen vanlig arbeidstid.

Tlf.nr. er (518) 34567