Tverrfaglig seminar om teknologi på Utstein


Velkommen til Utsteinseminaret, ein tverrfaglig møteplass rundt omgrepet teknologi. Seminaret vert arrangert 8.-9. februar 2008, og tittelen på årets program er "Technological society – multidisciplinary and long-time perspectives".

Utsteinseminara skal ha som mål å vera med på å setja dagsorden innan forsking og samfunnsdebatt som omhandlar den sørvestlandske regionen. Seminara skal vidare kommentera og kasta lys over aktuelle tema som er oppe i regionen.

Påmeldingsfrist er 21. januar 2008.

Klikk her for meir informasjon

Sist oppdatert av (08.01.2008)

Skriv ut artikkel print symbol
Utstein kloster, foto: Ingeborg Dirdal
AD-HOC TELEFON FOR AV-HENVENDELSER

IT-avdelingen har opprettet en egen ad-hoc telefon for AV-henvendelser. Telefonen er til bruk når en trenger rask hjelp til å løse AV-problemer i en undervisningssituasjon, på møter og andre arrangement. Tjenesten gjelder Ullandhaug, innen vanlig arbeidstid.

Tlf.nr. er (518) 34567