EØS-utlysning av midler til kulturutveksling med Spania


Vil du samarbeide med spanske partnere om felles kulturprosjekter? Nå er det klart for utlysning av støtte fra Kulturutvekslingsprogrammet med Spania under EØS-fondene.

Fondet er totalt på rundt 3,1 millioner kroner, og utgjør ett av flere program i Spania som Norge finansierer gjennom EØS-midlene.

Spanske aktører kan søke om midler, men prosjekter med minst en eller flere partnere fra Norge, Island eller Liechtenstein blir prioritert. Prosjektene kan gjerne initieres fra Norge.

Programmet kommer til å støtte to typer prosjekter:

  • Kultursamarbeid mellom kulturinstitusjoner
  • Kultursamarbeid mellom kunstnere

Se lenker nedenfor for full oversikt over reglene for tildeling.

Søknadsfrist: 16. juli 2013

Hele utlysingsteksten

Kontaktperson:
Eva Puig Syversen
Den norske ambassaden i Madrid
Tlf +34 914 363 840

Kontakt gjerne Trym N. Holbek i Internasjonalt kontor for råd og bistand.


Sist oppdatert av Trym Holbek (20.05.2013)

Skriv ut artikkel print symbol
EØS-midlene logo
AD-HOC TELEFON FOR AV-HENVENDELSER

IT-avdelingen har opprettet en egen ad-hoc telefon for AV-henvendelser. Telefonen er til bruk når en trenger rask hjelp til å løse AV-problemer i en undervisningssituasjon, på møter og andre arrangement. Tjenesten gjelder Ullandhaug, innen vanlig arbeidstid.

Tlf.nr. er (518) 34567