Hellstrøm-program filmet på NHS


I neste program av TV3-serien «Hellstrøm rydder opp» drar mesterkokk og tidligere student ved Norsk hotellhøgskole, Eyvind Hellstrøm, til Sandnes for å hjelpe en storfamilie med matlaging. I episoden bruker han kjøkkenauditoriet og restaurantlokalet på Norsk hotellhøgskole.

Torsdag 9. mai klokken 20.30 sendes en ny episode i TV3-serien «Hellstrøm rydder opp». Deler av episoden er filmet i lokalene til Norsk hotellhøgskole ved UiS.

I episoden reiser Hellstrøm til Sandnes for å hjelpe en 11-barnsmor som er fortvilet over matsituasjonen i storfamilien. Laila (43) har syv barn boende hjemme, en mann med diabetes og en svigermor i kjelleren. Alle i familien stiller ulike krav til middagsmaten hun lager.

I denne episoden tar Hellstrøm med seg storfamilien til Norsk hotellhøgskoles kjøkkenauditorium og restaurantauditorium i Ellen og Axel Lunds hus på campus. Sammen med Hellstrøm lærer storfamilien å lage mat i NHS sine lokaler.


Sist oppdatert av Karoline Reilstad (08.02.2017)

Skriv ut artikkel print symbol
Eyvind Hellstrøm (Foto: TV3)
BESØKER NORSK HOTELLHØGSKOLE: I neste program av TV3-serien «Hellstrøm rydder opp» drar Eyvind Hellstrøm til NHS for å lage mat sammen med en storfamilie fra Sandnes. (Foto: TV3)
AD-HOC TELEFON FOR AV-HENVENDELSER

IT-avdelingen har opprettet en egen ad-hoc telefon for AV-henvendelser. Telefonen er til bruk når en trenger rask hjelp til å løse AV-problemer i en undervisningssituasjon, på møter og andre arrangement. Tjenesten gjelder Ullandhaug, innen vanlig arbeidstid.

Tlf.nr. er (518) 34567