Nye utgivelser fra Wallin Weihe


Hans-Jørgen Wallin Weihe er aktuell med flere utgivelser denne høsten. Blant dem er kataloger fra utstillinger og bøker om fiske og kultur.

Katalogene til professor Wallin Weihe presenterer utstillinger av foto, tegninger og akvarell med motiver fra Arktisk kultur. Utstillingene er holdt i Bødal og Brno i Tsjekkia.

I katalogene presenteres også flere ord for snø og is på samisk og inuittisk, samt illustrasjoner av ulike fiskearter.

Bok om atferd
Wallin Weihe har også tilrettelagt boken "Normbrytende atferd hos barn" av de svenske forskerne Henrik og Anna-Karin Andershed, hvor han i tillegg har skrevet forordet.

Boken tar for seg alvorlige atferdsvansker hos barn og hva dette kan føre til av alkoholmisbruk, rusmisbruk, depresjon, lovbrudd, ekteskapskonflikter og arbeidsledighet. Boken skal gi et godt grunnlag for videre studier og forskning, og er tenkt for forbedring av praksis i hjelpetjenesten.

Bøker om fiske
Professor Wallin Weihe har også to bøker på vei om tradisjonskunnskap og fiske. Boka "Mjøsa - fisk og fiske, mat og tradisjoner" handler om livet i og omkring Norges største innsjø. Boka byr også på oppskrifter på tilberedning av fisk fra Mjøsa.

Den andre boka til UiS-professoren har tittel "Saksumdal, Døsen - fisk, fiske og tradisjoner". Begge bøkene blir utgitt i høst.

Les mer om Hans-Jørgen Wallin Weihes foredrag om arktiske problemstillinger under Forskningsdagene!


Sist oppdatert av Silje Stangeland (03.10.2007)

Skriv ut artikkel print symbol
Professor Hans-Jørgen Wallin Weihe
Hans-Jørgen Wallin Weihe er aktuell med flere utgivelser. Blant annet gir han ut bøker om fiske.
Kataloger fra Hans-Jørgen Wallin Weihe
Kataloger fra utstillinger i Bødal og Brno av Hans-Jørgen Wallin Weihe
AD-HOC TELEFON FOR AV-HENVENDELSER

IT-avdelingen har opprettet en egen ad-hoc telefon for AV-henvendelser. Telefonen er til bruk når en trenger rask hjelp til å løse AV-problemer i en undervisningssituasjon, på møter og andre arrangement. Tjenesten gjelder Ullandhaug, innen vanlig arbeidstid.

Tlf.nr. er (518) 34567