Handelshøgskolen ved UiS er vertskap for Samfunnsøkonomenes Forskermøtet 2013


Det tradisjonsrike årlige forskermøtet for samfunnsøkonomer blir for første gang avholdt ved Universitetet i Stavanger, 7. – 8. januar 2013.

Programmet  er variert og består både av parallelle sesjoner over spesialiserte forskningstema, og inviterete sesjoner og plenumsforedrag. Blant foredragsholderne finner vi Karen Helene Ulltveit-Moe (UiO), Knut Røed (Frischsenteret), Tore Ellingsen (Stockholm School of Economics), Christian Riis (BI), Bertil Tungodden (NHH) og vår egen Mari Rege fra Handelshøgskolen på UiS.

Oppslutningen for konferansen er i år stor. Nær 100 samfunnsøkonomer kommer for å presentere sine forskningsarbeider.

Ansvarlige i programkomiteen fra UiS er Ingeborg Foldøy Solli og Ola Kvaløy.

Presentasjoner og foredrag er åpne for alle interesserte.
 


Sist oppdatert av Egil C. Svela (31.01.2013)

Skriv ut artikkel print symbol
AD-HOC TELEFON FOR AV-HENVENDELSER

IT-avdelingen har opprettet en egen ad-hoc telefon for AV-henvendelser. Telefonen er til bruk når en trenger rask hjelp til å løse AV-problemer i en undervisningssituasjon, på møter og andre arrangement. Tjenesten gjelder Ullandhaug, innen vanlig arbeidstid.

Tlf.nr. er (518) 34567