Utlysning av såkornsmidler i NORHED-programmet


Norad lyser nå ut såkornsmidler i NORHED-programmet, det nye programmet for kapasitetsbygging for forskning og høyere utdanning i Sør. Dette er den første utlysningen i programmet, med søknadsfrist 5. november 2012.

NORHED-prosjekter skal være samarbeidsprosjekter mellom høyere utdanningsinstitusjoner i Norge og en eller flere utdanningsinstitusjoner i utviklingsland.

Såkornsmidlene skal benyttes for å utvikle prosjektsøknader til NORHED-programmet innenfor de tematiske og geografiske prioriteringene programmet legger opp til. Målet med prosjektene er å bygge kapasitet ved utdanningsinstitusjonene i lav- og mellominntektsland.

Full utlysning og dokumentasjon


Sist oppdatert av Trym Holbek (15.10.2012)

Skriv ut artikkel print symbol
Norad logo
AD-HOC TELEFON FOR AV-HENVENDELSER

IT-avdelingen har opprettet en egen ad-hoc telefon for AV-henvendelser. Telefonen er til bruk når en trenger rask hjelp til å løse AV-problemer i en undervisningssituasjon, på møter og andre arrangement. Tjenesten gjelder Ullandhaug, innen vanlig arbeidstid.

Tlf.nr. er (518) 34567