Jan Egeland om terrorisme


Internasjonal terrorisme er tema når æresdoktor ved UiS, Jan Egeland, kommer til Universitetet i Stavanger onsdag 21. mars for å holde åpen forelesning.

I foredraget sitt vil Jan Egeland bruke sin mangeårige erfaring som nødhjelpskoordinator i FN og erfaringer fra sin nye rolle som menneskerettighetsforkjemper i Human Rights Watch. Særlig vil Egeland vektlegge årsakene til den internasjonale terrorismen vi opplever i dag.

Tittelen på forelesninga er "Internasjonal terrorisme: årsaker og virkninger".

Jan Egeland er Europa-direktør i Human Rights Watch og Æresdoktor ved UiS.

Den åpne forelesninga finner sted onsdag 21. mars på rom C-101 i Kjølv Egelands hus fra klokken 10.15 til 12.00

Velkommen!


Sist oppdatert av Silje Stangeland (19.03.2012)

Skriv ut artikkel print symbol
TIL UIS 21. MARS: Jan Egeland er Europa-direktør i Human Rights Watch og Æresdoktor ved UiS. Onsdag 21. mars holder han åpen forelesning om internasjonal terrorisme ved UiS.
AD-HOC TELEFON FOR AV-HENVENDELSER

IT-avdelingen har opprettet en egen ad-hoc telefon for AV-henvendelser. Telefonen er til bruk når en trenger rask hjelp til å løse AV-problemer i en undervisningssituasjon, på møter og andre arrangement. Tjenesten gjelder Ullandhaug, innen vanlig arbeidstid.

Tlf.nr. er (518) 34567