Daglige nyheter fra mediestudentene


I tre uker produserer mediestudentene ved UiS nyheter hver dag på nett, tv og i radio.

Du kan se tilbudet til Nettavisa Ullandhaug her.

Prosjektet, går under mottoet "Tre klasser - tre uker - tre plattformer" og er en fast del av de mediefaglige utdanningene ved UiS. Det er førsteårsstudentene i bachelor journalistikk og både første- og andreårsstudentene i bachelor fjernsyns- og multimedieproduksjon som har dette prosjektet.

Mange sendinger
Årets satsing startet denne uken.

Sammen produserer de daglige nyhetssendinger på tv, som starter klokka 17. I tillegg har de fem nyhetssendinger hver hele time på radio, med en halvtimes hovedsending klokka 15. I tillegg kommer den kontinuerlige nyhetsproduksjonen på nett.

Det blir dermed hektiske dager og en skikkelig utfordring for studentene.

Krevende
- Dette er et stort prosjekt og lærerikt fordi det er så realistisk. Faktisk gjør vi det vanskeligere enn vi trenger, fordi alle må rotere på oppgavene og prøve seg i forskjellige jobber, sier universitetslektor Torfinn Ingeborgrud.

Nettavisa Ullandhaug har også egen Facebook-side.


Sist oppdatert av Leiv Gunnar Lie (23.02.2012)

Skriv ut artikkel print symbol
Logoen til Nettavisa Ullandhaug
Bilde fra studioet under tv-sending
AD-HOC TELEFON FOR AV-HENVENDELSER

IT-avdelingen har opprettet en egen ad-hoc telefon for AV-henvendelser. Telefonen er til bruk når en trenger rask hjelp til å løse AV-problemer i en undervisningssituasjon, på møter og andre arrangement. Tjenesten gjelder Ullandhaug, innen vanlig arbeidstid.

Tlf.nr. er (518) 34567