Den internasjonale kvinnedagen


Nettverk for kjønnsforskning ved UiS, Litteraturhuset, Sølvberget og Stavanger kommune inviterer til 8. mars- arrangement i anledning den internasjonale kvinnedagen.

Forfatter Gerd Brantenberg kommer for å holde årets foredrag, ”Normalitetens klamme klo”. Brantenberg er årets hovedgjest. Hun er kjent for romaner som Opp alle jordens homofile, Egalias døtre og St.Croix-trilogien, og har også skrevet poesi, skuespill og artikler. Brantenberg var også med på opprettelsen av krisesenterbevegelsen i Norge.

Programleder er Olaug Øygarden, som vil vise kortfilmer laget av unge jenter. Norwan skal lese dikt og fortelle kort om kvinners situasjon i Afghanistan.  

Det blir også enkel servering om musikkinnslag.

Tid: 15:30 (programmet starter k.l 16)
Sted: Kulturbanken (kjelleren i Norges Bank-bygget).
Pris kr. 100,-, kr. 50,- for studenter/Aftenbladkort.
Bestill billetter her

Arrangementet avsluttes slik at man rekker torgmøte og 8. mars-tog.


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (06.03.2012)

Skriv ut artikkel print symbol
AD-HOC TELEFON FOR AV-HENVENDELSER

IT-avdelingen har opprettet en egen ad-hoc telefon for AV-henvendelser. Telefonen er til bruk når en trenger rask hjelp til å løse AV-problemer i en undervisningssituasjon, på møter og andre arrangement. Tjenesten gjelder Ullandhaug, innen vanlig arbeidstid.

Tlf.nr. er (518) 34567