Stor rusforskningskonferanse på UiS


Stavanger og UiS er vertskap for konferansen The Kettil Bruun Society (KBS) fra 4. til 8. juni. KBS er et internasjonalt forum av forskere som jobber med sosiale aspekter ved alkoholbruk og avhengighet til rusmidler.

Målet for The Kettil Bruun Society er å fremme sosialvitenskapelig rusforskning. KBS organiserer både en årlig konferanse og temamøter gjennom året.

Forskere fra hele verden
Hovedaktiviteten i KBS er den årlige konferansen hvor forskere fra hele verden kan utveksle ideer om pågående rusforskning, i tillegg til å etablere kontakter og nye prosjekter.

Årets konferanse er den 38. i rekken. I 2011 ble konferansen arrangert i Melbourne.

Tittelen på årets konferanse er ”Global Footprints of Travelling Cultural Images”. Med dette temaet skal konferansen belyse hvordan bruk av rusmidler blir formet av trender og oppfatninger av det gode og sunne liv så vel som av tilknytning til ulike fellesskap og identiteter.

Workshops i forkant
Det vil også bli holdt egne workshops før selve konferansen starter. Disse vil bli holdt lørdag 2. juni og søndag 3. juni. Både workshopene og selve konferansen arrangeres ved Universitetet i Stavanger.

Det er Stavangergruppen for rusmiddelforskning (StaRus) som er vertskap for KBS 2012. StaRus er et fellesorgan for rusforskere ved UiS og forskningsinstituttet IRIS, Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning (KORFOR), Rogaland A-Senter (RAS) og Stavanger Universitetssjukehus (SUS).

Tillitserklæring
Førsteamanuensis Hildegunn Sagvaag ved UiS er faglig ansvarlig for konferansen. Hun gleder seg til at rusforskere fra hele verden skal samles til diskusjon på UiS.

– Det betyr mye for UiS å få være vertskap for en så viktig internasjonal rusforskningskonferanse og det er en stor tillitserklæring til rusforskningsmiljøet i StaRus at konferansen i år legges til Stavanger, sier Sagvaag.

Les mer om KBS 2012 og meld deg på


Sist oppdatert av Silje Stangeland (29.05.2012)

Skriv ut artikkel print symbol
Kettil Brrun Society-logo
RUSFORSKNING: Målet for The Kettil Bruun Society er å fremme sosialvitenskapelig rusforskning. KBS organiserer både en årlig konferanse og temamøter gjennom året.
KBS 2012-logo
FRA HELE VERDEN: Hovedaktiviteten i KBS er den årlige konferansen hvor forskere fra hele verden kan utveksle ideer om pågående rusforskning, i tillegg til å etablere kontakter og nye prosjekter. I år er Stavanger vertsby.
AD-HOC TELEFON FOR AV-HENVENDELSER

IT-avdelingen har opprettet en egen ad-hoc telefon for AV-henvendelser. Telefonen er til bruk når en trenger rask hjelp til å løse AV-problemer i en undervisningssituasjon, på møter og andre arrangement. Tjenesten gjelder Ullandhaug, innen vanlig arbeidstid.

Tlf.nr. er (518) 34567