Skrivekurs for forskere og stipendiater


Programområdet for tverrfaglig kjønnsforskning , UiS, arrangerer skrivekurs med Annelie Öhman, litteraturviter, kjønnsforsker og etterspurt skrivelærer innen akademisk og kreativ skriving. Skrivekurset er fra 25. – 26. april 2012.

Kurset er åpent for forskere og stipendiater innen samfunnsvitenskap og humaniora. Interesse for tverrfaglig kjønnsforskning samler noen av deltakerne, men er ikke en faglig forutsetning for å delta.

Sjangerforståelse, skriveprosess, metoder og virkemidler i ulike stadier av skriveprosessen blir belyst og arbeidet med på kurset.

Program er under utarbeidelse.

Pris kr. 300,- for begge dager, inkludert lunsj.

Påmelding innen 1. april 2012 til elise.malde@uis.no
 


Sist oppdatert av Silje Stangeland (23.01.2012)

Skriv ut artikkel print symbol
Hånd som skriver
KLART FOR SKRIVEKURS: Nå kan du melde deg på skrivekurs for å bli bedre på akademisk og kreativ skriving.
AD-HOC TELEFON FOR AV-HENVENDELSER

IT-avdelingen har opprettet en egen ad-hoc telefon for AV-henvendelser. Telefonen er til bruk når en trenger rask hjelp til å løse AV-problemer i en undervisningssituasjon, på møter og andre arrangement. Tjenesten gjelder Ullandhaug, innen vanlig arbeidstid.

Tlf.nr. er (518) 34567