Ragnar Tveterås i VRI-styret


Professor Ragnar Tveterås blir UiS sin nye representant i VRI-styret i Rogaland. VRI er Forskningsrådets satsing på forskning og innovasjon i regionene.

Virkemidler for regional innovasjon (VRI) er en satsing fra Forskningsrådet, hvor Rogaland fylkeskommune er hovedprosjekteier. VRI Rogaland tilbyr faglig og finansiell støtte til langsiktige, forskningsbaserte utviklingsprosesser i regionen. Prosjektet skal bidra til å videreføre, styrke og fornye det gode samhandlingsklimaet som er etablert mellom FoU og kompetansemiljøer, bedrifter og offentlige myndigheter.

VRI-satsingen i Rogaland fokuserer på innsatsområdene energi, mat, helse og maritim virksomhet.

Leder av Senter for innovasjonsforskning ved UiS, professor Ragnar Tveterås, går nå inn som representant fra UiS i VRI-styret. Han overtar vervet etter instituttleder Bjarte Ravndal ved Handelshøgskolen ved UiS.

Styringsgruppen for VRI Rogaland består av: NHO, LO, Innovasjon Norge, Fylkesmannens landbruksavdeling, NAV, Norges forskningsråd, Haugaland Vekst, Ryfylke IKS, Stavanger regionen næringsutvikling, Næringssjefen i Dalane, IRIS, Universitetet i Stavanger, Høgskolen Stord/Haugesund, Rogaland Fylkeskommune og Fiskeridirektoratet – region sør.

Les mer om VRI


Sist oppdatert av Silje Stangeland (23.11.2011)

Skriv ut artikkel print symbol
Ragnar Tveterås
Leder av Senter for innovasjonsforskning ved UiS, professor Ragnar Tveterås, går nå inn som representant fra UiS i VRI-styret.
AD-HOC TELEFON FOR AV-HENVENDELSER

IT-avdelingen har opprettet en egen ad-hoc telefon for AV-henvendelser. Telefonen er til bruk når en trenger rask hjelp til å løse AV-problemer i en undervisningssituasjon, på møter og andre arrangement. Tjenesten gjelder Ullandhaug, innen vanlig arbeidstid.

Tlf.nr. er (518) 34567