Paneldebatt om kjønnsdelte medier


Feministisk Forskningskafé arrangerer paneldebatten ”Menn er fra MAX, kvinner er fra FEM? Om kjønnsdelte medier” tirsdag 1. november kl. 20.00 i Kult. Kjelleren på Sølvberget.

I paneldebatten vil det bli stilt spørsmål ved den økende kjønnsdelingen av TV kanaler og populærkulturelle magasiner.

I panelet sitter stipendiat Fredrik Langeland (Nettverk for kjønnsforsking, UiS), Espen Skoland (TVNorge) og Ingeborg Sanner (leder av Litteraturhuset Stavanger og Rødt politiker).

Ordstyrer er Mari Rollag Evensen, journalist i NRK og foreleser i mediefag på UiS.

Velkommen!


Sist oppdatert av Silje Stangeland (01.11.2011)

Skriv ut artikkel print symbol
AD-HOC TELEFON FOR AV-HENVENDELSER

IT-avdelingen har opprettet en egen ad-hoc telefon for AV-henvendelser. Telefonen er til bruk når en trenger rask hjelp til å løse AV-problemer i en undervisningssituasjon, på møter og andre arrangement. Tjenesten gjelder Ullandhaug, innen vanlig arbeidstid.

Tlf.nr. er (518) 34567