Russlandsprogrammet utlyser midler til utdanningssamarbeid


SIU utlyser midler til langvarig samarbeid med russiske utdanningsinstitusjoner i perioden 2011-2015 innen rammen av Russlandsprogrammet.

Om Russlandsprogrammet
Overordnet mål for programmet er å bidra til økt samarbeid mellom universiteter og høyskoler i Norge og tilsvarende institusjoner i Russland for å bygge opp langsiktig samarbeid. Russlandsprogrammet er finansiert av Utenriksdepartementet (UD) og administrert av SIU og dekker aktivitet i perioden 2011 til 2015.

Prioriterte områder for samarbeid:

  • styrke samarbeidet om utvikling av bærekraftige studieprogram innen høyt prioriterte områder ved institusjonene og nasjonalt
  • økt ekspertise ved å tilrettelegge for erfaringsutveksling vedrørende utdanningsreformer og Bolognaprosessen
  • heve utdanningskvaliteten ved utdanningsinstitusjoner involvert i prosjektene
  • øke akademisk samarbeid og relasjoner mellom Norge og Russland
  • øke gjensidig kunnskap om hverandre språk og kultur

Søknadskategorier og budsjett
Programmet har to prosjektkategorier: Langvarig samarbeid og begrensede aktiviteter. NB: Denne utlysningen går bare til søknader om langvarig samarbeid. Denne utlysningen stiller 27 millioner NOK til disposisjon. Maksimalt søknadsbeløp for prosjekter med to partnere er 3,5 millioner kr. og for prosjekter med tre eller flere partnere, 4 millioner kr.

Fremgangsmåte for søknader
Søknader skal sendes gjennom SIU sitt elektroniske søknadsverktøy Espresso. For praktisk informasjon og rådgivning om søknadsskriving, kontakt fakultetskoordinator i Internasjonalt kontor.

Søknadsfrist: 1 februar2012.

Programdokument og full utlysningstekst er tilgjengelig på SIU sine nettsider.


Sist oppdatert av (01.11.2011)

Skriv ut artikkel print symbol
Senter for internasjonalisering av høyere utdanning logo
SIU er et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet, og forvalter en rekke ordninger for internasjonalt samarbeid.
AD-HOC TELEFON FOR AV-HENVENDELSER

IT-avdelingen har opprettet en egen ad-hoc telefon for AV-henvendelser. Telefonen er til bruk når en trenger rask hjelp til å løse AV-problemer i en undervisningssituasjon, på møter og andre arrangement. Tjenesten gjelder Ullandhaug, innen vanlig arbeidstid.

Tlf.nr. er (518) 34567