Trude Furunes blir prodekan for forskning på SV-fakultetet


Trude Furunes er oppnevnt som prodekan for forskning ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger for en periode på fire år. Hun tiltrer stillingen allerede fredag 21. oktober.

– Jeg ser fram til å få sette meg inn i ulike forskningsprosjekt og jobbe sammen med de ulike forskningsmiljøene på fakultetet, sier Trude Furunes, som i dag er post doktor ved Norsk hotellhøgskole ved UiS, hvor hun blant annet har undervist i faget Lederlaboratoriet.

Trude Furunes har sin fagorientering mot ledelse og organisasjonsfag, samt hotell- og reiselivsadministrasjon. Som forsker er hun særlig opptatt av aldersriktig ledelse og seniorpolitikk. Furunes har også tatt sin doktorgrad om seniorpolitikk ved UiS. Avhandlingens tittel var ”Managing Older Workers – Perceptions, attitudes, discriminatory intentions, and decision latitudes”.

Ved siden av å være post doktor ved Norsk hotellhøgskole ved UiS har hun siden 2006 også vært redaksjonssjef for UiS-tidsskriftet Journal of Scandinavian Hospitality and Tourism (SJHT).

Furunes leder også forskningsprosjektet “Retirement decision processes, and their antecedents and outcomes” om eldre arbeidstakere og deres beslutninger om pensjonering. Prosjektet er støttet av Norges Forskningsråd.


Sist oppdatert av Silje Stangeland (20.10.2011)

Skriv ut artikkel print symbol
Trude Furunes
NY PRODEKAN FOR FORSKNING: Trude Furunes blir prodekan for forskning ved Det samfunns-vitenskapelige fakultet ved UiS.
AD-HOC TELEFON FOR AV-HENVENDELSER

IT-avdelingen har opprettet en egen ad-hoc telefon for AV-henvendelser. Telefonen er til bruk når en trenger rask hjelp til å løse AV-problemer i en undervisningssituasjon, på møter og andre arrangement. Tjenesten gjelder Ullandhaug, innen vanlig arbeidstid.

Tlf.nr. er (518) 34567