Ole Andreas Engen er ny professor


Ole Andreas Engen er tildelt personlig opprykk til professor i samfunnssikkerhet fra 1. januar 2011.

Ole Andreas Engen har vært førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger siden 2005. Han er tilknyttet institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag.

Tidligere har han jobbet som seniorforsker ved Rogalandsforskning og vært tilknyttet Center for Technology and Human Values ved Universitetet i Oslo.

 


Sist oppdatert av Silje Stangeland (29.06.2011)

Skriv ut artikkel print symbol
Ole Andreas Engen
ER BLITT PROFESSOR: Ole Andreas Engen er tildelt personlig opprykk til professor i samfunnssikkerhet fra 1. januar 2011.
AD-HOC TELEFON FOR AV-HENVENDELSER

IT-avdelingen har opprettet en egen ad-hoc telefon for AV-henvendelser. Telefonen er til bruk når en trenger rask hjelp til å løse AV-problemer i en undervisningssituasjon, på møter og andre arrangement. Tjenesten gjelder Ullandhaug, innen vanlig arbeidstid.

Tlf.nr. er (518) 34567