Ny professor II i rettsvitenskap


Erik Monsen er ansatt som professor II i rettsvitenskap ved Handelshøgskolen ved UiS for en periode på to år fra 1. august 2011 til og med 31. juli 2013.

Professor Erik Monsen kommer fra Universitetet i Bergen, hvor han er tilknyttet det juridiske fakultetet og forskergruppen for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett.

Monsen jobber særlig med spørsmål knyttet til formuerett, kontraktsrett, erstatningsrett og pengekravsrett, samt spørsmål om kravstiftelse i randsonen av disse rettsdisiplinene.

Les også: Bli en rettsviter ved UiS

 

 


Sist oppdatert av Silje Stangeland (23.06.2011)

Skriv ut artikkel print symbol
Norges Lover
RETTSVITENSKAP VED UiS: UiB-professor Erik Monsen er ansatt som professor II i rettsvitenskap ved Handelshøgskolen ved UiS.
AD-HOC TELEFON FOR AV-HENVENDELSER

IT-avdelingen har opprettet en egen ad-hoc telefon for AV-henvendelser. Telefonen er til bruk når en trenger rask hjelp til å løse AV-problemer i en undervisningssituasjon, på møter og andre arrangement. Tjenesten gjelder Ullandhaug, innen vanlig arbeidstid.

Tlf.nr. er (518) 34567